Rad na sebi ne mora biti težak, naporan i ozbiljan na način kako je to često u zadnje vrijeme prezentirano.

Rad na sebi je zapravo razvijanje ljubavi prema sebi.

A ljubav prema sebi se manifestira kroz disciplinu, samoprihvaćanje te ljubav prema drugima i nesebičnost.

Ovdje ćemo zajedno razvijati te osobine, učiti i svladavati alate za lakše prolaženje kroz životne situacije te emocionalno osnaživati

Ovdje ćemo se, također, učiti lakoći postojanja.

Ova kontinuirana grupa podrške se održava online, svaki drugi utorak od 18 do 19h30.

Prijavite se mailom: neopisivalakocapostojanja@gmail.com ili telefonom: 095 198 55 25.

Mjesečna članarina iznosi 47 eur, a grupu vodi: Karolina Perišić, integrativna terapeutkinja.

Dobrodošli 🙂