Integrativna terapija omogućuje poboljšanje kvalitete života kroz usklađivanje fizičkih, emocionalnih, mentalnih, voljnih i duhovnih aspekata života. Željenu promjenu moguće je postići brže ukoliko se prepoznaju i uvaže sve ljudske potrebe i njihova međusobna dinamika.

Saznaj više…