Coaching

Coaching predstavlja specifičan oblik podrške u situacijama u kojima postoji jasna želja za ostvarenje konkretnog cilja. Tijekom coaching ciklusa prolazi se kroz nekoliko faza:

  • definiranje cilja i motivacije za njegovo ostvarenje
  • analiza koraka potrebnih za ostvarenje cilja
  • detektiranje potencijalnih rizika koji mogu utjecati na ostvarenje cilja
  • osvještavanje postojećih resursa koji mogu biti od pomoći na putu ostvarenja cilja
  • otkrivanje nedostajućih resursa i razvoj vještina potrebnih za ostvarenje cilja.

Snažna motivacija i jasno definiran plan ponekad nisu dovoljni za ostvarenje cilja. Zbog toga coaching predstavlja vrijednu podršku u trenucima kriza i aktiviranja „unutarnjeg sabotera“.

Coaching susret traje 60 minuta, a ritam dolazaka odabirete sami, ovisno o trenutnim potrebama.

Termin možete dogovoriti putem e-maila ili telefonski.